Lata doświadczeń w biznesie

Kontrakty terminowe - inwestuj z głową

Kontrakty terminowe - inwestuj z głową

Kontrakty terminowe popularnie nazywane futures należą do grupy instrumentów pochodnych. Od instrumentów dłużnych i akcji różnią się między innymi tym, że ich podstawowym celem nie jest transfer samego kapitału, lecz ryzyka. Co to oznacza w praktyce? Sprawdź nasz poradnik dla początkujących inwestorów!

Aby móc handlować kontraktami terminowymi typu futures konieczna jest platforma transakcyjna udostępniona przez brokera. Warto w tym celu zwrócić uwagę na ofertę renomowanych pośredników regulowanych na międzynarodowym rynku finansowym. 

Jeśli jesteś początkującym traderem, możesz zdobywać wiedzę i pierwsze doświadczenie na koncie demo, które pozwala handlować wirtualnymi środkami bez ryzyka utraty rzeczywistego kapitału. Sprawdź stronę home.saxo i uzyskaj dostęp do 3000 kontraktów futures.

Jaka jest geneza instrumentów pochodnych?

Na szeroką skalę instrumenty pochodne pojawiły się dopiero w latach siedemdziesiątych. Jako przyczynę ich wprowadzenia określa się m.in.

  • wzrost zmienności kursów walutowych, 
  • wzrost stóp procentowych, 
  • podwyżka cen akcji i cen towarów.

Taki wzrost zmienności cen instrumentów finansowych w praktyce oznaczał większe ryzyko inwestowania w tego typu instrumenty finansowe. Aby ograniczyć to ryzyko, wprowadzono właśnie instrumenty pochodne. W tym celu skorzystano z już istniejących wzorców, gdyż dotychczasowe instrumenty pochodne wystawione na różnorodne towary funkcjonowały dość sprawnie w obrocie na giełdach towarowych. ich nadrzędnym celem było zmniejszenie ryzyka, które wiązało się ze zmianami cen towarów. Mówiąc prościej, zabezpieczały przed niekontrolowany wzrostem lub spadkiem cen towarów.

Co to jest instrument pochodny?

Wartość instrumentu pochodnego zależy przede wszystkim od wartości innego instrumentu finansowego - nazywanego bazowym.

Instrument podstawowy może być niekiedy istnieć fizycznie (akcja, obligacja czy waluta). Dość często zdarza się jednak, że instrumentem bazowym jest wirtualny indeks pochodzący z rynku finansowego. Najlepszym tego przykładem jest WIG20, najpopularniejszy indeks warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 

Najważniejsze cele stosowania instrumentów pochodnych to:

  1. zabezpieczanie się przed ryzykiem,
  2. spekulacja,
  3. arbitraż.

Dźwignia finansowa

Handlując instrumentami pochodnymi, tj. kontrakty futures, można osiągnąć znacznie wyższą stopę zwrotu, niż w przypadku, gdy trader inwestuje tę samą kwotę na rynku kasowym. Można to osiągnąć za pomocą dźwigni finansowej. Jej mechanizm pozwala zwielokrotnić potencjalny zysk. Należy jednak przy tym pamiętać, że im wyższy jest potencjalny zarobek, tym większa jest możliwa strata.

Artykuł partnera

O serwisie

Wiadomości z całego świata. newsy, technologia, zdrowie, kuchnia. Wejdźcie na naszą stronę i przekonajcie się sami. Zapraszamy!